Lions distrikt 104 C

         

Velkommen til vårt distrikt!

Hvem er vi

Lions er en frivillig og verdensomspennende humanitær serviceorganisasjon. Er representert i mange land i verden.

Vi skal hjelpe til der det trengs, men også være et sted der vi kan utvikle oss både menneskelig og sosialt.

Det meste av vår aktivitet skjer lokalt i en Lions-klubb. Felles for alle klubbene er at samhold og trivsel er viktig, derfor er innholdet på møtene både interessante og inkluderende. Noen har foredragsholdere, noen drar på bedriftsbesøk og felles for alle er at det planlegges og gjennomføres inntektsbringende aktiviteter som gjør at vi kan bidra i samfunnet der det er behov for hjelp og bistand.

Vi i LIONS er med rette – «Gode venner som hjelper andre»

Hvor er vi

Lions Distrikt C er inndelt i 12 soner. Distriktet strekker seg fra Rogaland i sør, og til Sogn i Nord.

Vi er 75 klubber og 1400 medlemmer. Plassert i de fleste kommuner i Norge.

Vi er en del av Lions Norge  som samlet har rundt 9250 medlemmer og Lions Clubs International, som er en organisasjon med 45 000 klubber og 1,4 millioner medlemmer i over 208 land og geografiske områder rundt om i hele verden. Dette gjør LIONS til verdens største humanitære serviceorganisasjonen basert på frivillighet.

 Som Lionsmedlemmer er vi en del av en verdensomspennede organisasjon med hovedsete i Oak Brook, Illinois og Chicago i USA

Lions er en demokratisk organisasjon med lover og arbeidsordning som vedtas gjennom et årlig distriktsmøte og riksmøte.

Lions Visjon
Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Lions Oppgave
Skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Kunne du tenke deg å bli med i en klubb der du bor? Ta kontakt med din lokale Lions klubb! Bor du på et sted uten klubb kan du ta kontakt med oss i Distriktet så kan vi være behjelpelig med å se på mulighetene for å etablere en ny klubb. 

 

Bli en Lion - ta kontakt med din nærmeste lokale klubb eller oss i distrikt 104 C